15AH, San Francisco

California, United States.

Send Your Mail At:

info@elitesupport.com

Working Hours

Mon-Sat: 9.30am To 7.00pm

  • Biznes kreditləri

Mikro kreditlər

Məbləğ:                min. – 1000 AZN (və ya ekv.)                 maks-30.000 AZN (və ya ekv.)

Müddət:               min.   6 ay                                              maks. 36 ay.

Kredit üzrə FİFD (faktiki illik fazi dərəcəsi):  min. 22,5%                                      maks. 25%

Komissiya:              1%-2%;

Ödəniş forması:    Annutitet (bərabər hissələrlə);

Təminatı:               Daşınar əmlak, daşınmaz əmlak, ev əşyaları, və ya zamin;

Tələb olunan sənədlər:

  1. Şəxsiyyət vəsiqəsi (surəti) və şirkətin təsis sənədləri paketi (nizamnamə, qeydiyyat sənədləri və s. – surəti)
  2. Kredit tarixçəsini təsdiqləyən sənədlər

 

  • Kiçik və orta kreditlər

Məbləğ:                min. – 30.000 AZN (və ya ekv.)                 maks-500.000 AZN (və ya ekv.)

Müddət:               min.   12 ay                                              maks. 60 ay.

Kredit üzrə FİFD (faktiki illik fazi dərəcəsi):  min. 18,5%                                      maks. 25%

Komissiya:              1%-2%;

Ödəniş forması:    Annutitet qaydada (bərabər hissələrlə);

Təminatı:               Daşınar əmlak və ya daşınmaz əmlak;

 

Tələb olunan sənədlər:

  1. Şəxsiyyət vəsiqəsi
  2. Şirkətin təsis sənədləri paketi (nizamnamə, qeydiyyat sənədləri və s. – surəti)
  3. Vergi orqanlarına təqdim edilmiş son hesabatların surəti
  4. Biznesini təsdiq edən sənədlər (biznes-planı, balansı, gəlir və xərcləri, pul axınlarının hərəkəti haqqında hesabatı)
  5. Girov qismində təklif olunan mülkiyyət üçün sənədlər (daşınmaz əmlak/avtomobil/avadanlıq)

 

Kreditin həcmi:
Kredit müddəti:
Faiz dərəcəsi:
Scheme of repayment
Single fee
Monthly fee
Yearly fee