15AH, San Francisco

California, United States.

Send Your Mail At:

info@elitesupport.com

Working Hours

Mon-Sat: 9.30am To 7.00pm

Kreditin həcmi:
Kredit müddəti:
Faiz dərəcəsi:
Scheme of repayment
Single fee
Monthly fee
Yearly fee

 

 • İstehlak kreditləri

Məbləğ:                min. – 500 AZN                        maks-10.000AZN

Müddət:               min.   6 ay                                              maks. 36 ay.

Kredit üzrə FİFD (faktiki illik fazi dərəcəsi):  min. 23%                                      maks. 29%

Komissiya:             1%;

Ödəniş forması:    Annutitet qaydada (bərabər hissələrlə);

Təminatı:               Zamin;

Tələb olunan sənədlər:

 1. a) Borcalan:
 2. Şəxsiyyət vəsiqəsi
 3. Borcalanın gəlirləri haqqında iş yerindən arayış
 4. Son 6 ay üçün əmək haqqı barədə bank hesabından çıxarış

Digər tələblər:

BOKT Borcalanın aylıq gəlir və ödənişlərindən asılı olaraq zamin və digər təminat növləri tələb edə bilər.

 

 

 • Biznes kreditləri

Mikro kreditlər

Məbləğ:                min. – 1000 AZN (və ya ekv.)                 maks-30.000 AZN (və ya ekv.)

Müddət:               min.   6 ay                                              maks. 36 ay.

Kredit üzrə FİFD (faktiki illik fazi dərəcəsi):  min. 22,5%                                      maks. 25%

Komissiya:              1%-2%;

Ödəniş forması:    Annutitet (bərabər hissələrlə);

Təminatı:               Daşınar əmlak, daşınmaz əmlak, ev əşyaları, və ya zamin;

Tələb olunan sənədlər:

 1. Şəxsiyyət vəsiqəsi (surəti) və şirkətin təsis sənədləri paketi (nizamnamə, qeydiyyat sənədləri və s. – surəti)
 2. Kredit tarixçəsini təsdiqləyən sənədlər

 

 

 • Kiçik və orta kreditlər

Məbləğ:                min. – 30.000 AZN (və ya ekv.)                 maks-500.000 AZN (və ya ekv.)

Müddət:               min.   12 ay                                              maks. 60 ay.

Kredit üzrə FİFD (faktiki illik fazi dərəcəsi):  min. 18,5%                                      maks. 25%

Komissiya:              1%-2%;

Ödəniş forması:    Annutitet qaydada (bərabər hissələrlə);

Təminatı:               Daşınar əmlak və ya daşınmaz əmlak;

 

Tələb olunan sənədlər:

 1. Şəxsiyyət vəsiqəsi
 2. Şirkətin təsis sənədləri paketi (nizamnamə, qeydiyyat sənədləri və s. – surəti)
 3. Vergi orqanlarına təqdim edilmiş son hesabatların surəti
 4. Biznesini təsdiq edən sənədlər (biznes-planı, balansı, gəlir və xərcləri, pul axınlarının hərəkəti haqqında hesabatı)
 5. Girov qismində təklif olunan mülkiyyət üçün sənədlər (daşınmaz əmlak/avtomobil/avadanlıq)

 

 

 • Avtomobil kreditləri

Məbləğ:                min. – 5000 AZN (və ya ekv.)                 maks-30.000AZN(və ya ekv.)

Müddət:               min.   6 ay                                              maks. 36 ay.

Kredit üzrə FİFD (faktiki illik fazi dərəcəsi):  min. 18,5%                                      maks. 25%

Komissiya:             1 – 3%;

Ödəniş forması:    Annutitet qaydada (bərabər hissələrlə);

Təminatı:               Daşınar əmlak;

 

 

 • İpoteka kreditləri

Məbləğ:                min. – 10.000 AZN (və ya ekv.)                 maks-100.000AZN(və ya ekv.)

Müddət:               min.   24 ay                                              maks. 48 ay.

Faiz dərəcəsi:      min. 22%                                                 maks. 28%

Komisyon:             1%;

Ödəniş forması:    Annutitet (bərabər hissələrlə);

Təminatı:              Daşınmaz əmlak;

 

 

 • Kənd təsərrüfatı kreditləri

Məbləğ:                min. – 5000 AZN (və ya ekv.)                 maks-500.000AZN(və ya ekv.)

Müddət:               min.   6 ay                                              maks. 60 ay.

Faiz dərəcəsi:      min.   16%                                             maks. 24%

Komisyon:             1%;

Ödəniş forması:    Annutitet (bərabər hissələrlə);

Təminatı:              Daşınmaz əmlak;